Върни се горе

„В България не се прилагат ваксини с изтекъл срок на годност“. Това съобщи за пореден път изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) маг.-фарм. Богдан Кирилов. Той обясни, че когато срокът на годност на дадена ваксина изтече или в случаите, когато не всички дози от флакон са усвоени, тези ваксини се бракуват и подлежат на унищожаване по нормативно установената в България процедура.

„По отношение ваксината на Comirnaty на Pfizer/BioNTech – Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) разгледа документацията, предоставена от компанията, и препоръча срокът на годност да бъде променен от 6 на 9 месеца. Това одобрение на ЕМА е от м.септември и е валидно както за партидите, които се произвеждат след тази дата, така и за тези със срок на годност след м. юни 2021 г.“, обясни още Кирилов.

Освен това през май срокът на съхранение на ваксината на Pfizer/BioNTech при температура от 2° до 8° C беше удължен от 5 на 31 дни.

Той беше категоричен, че прилаганите у нас ваксини са със срок на годност, посочен в кратката характеристика на ваксините и в разрешението им за употреба. „Това, което създава объркване у хората и е важно още веднъж да бъде уточнено, е че при част от произведените количества от ваксината Comirnaty ще има разлика между информацията, която е върху опаковката, и реално одобрения срок на годност. Това се налага, тъй като не е възможно тези количества ваксини да бъдат изтеглени и преопаковани. Именно затова компанията производител е предоставила във всички европейски държави одобрената от ЕМА информация както на медицинските специалисти, така и на здравните власти, а у нас – и на регионалните здравни инспекции, които организират целия процес.“

В отговор на журналистически въпрос относно противопоказанията за поставяне на ваксината Comirnaty на Pfizer/BioNTech Богдан Кирилов посочи, че в кратката характеристика на ваксината като противопоказания са посочени тежките алергични реакции. „За отделни групи лица е препоръчително да се консултират с медицински специалист, но в никакъв случай не можем да кажем, че за тях ваксината не се препоръчва“, обясни още директорът на ИАЛ. Той подчерта, че към момента лица под 12 г. не могат да бъдат имунизирани с тази ваксина.

Сподели в: