Върни се горе

Във връзка с получен в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) сигнал по Системата за бързо уведомяване от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) за замърсяване с примес на активното вещество валсартан, което се влага в производството на лекарствени продукти за лечение на хипертония, скорошен миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност, ви информираме:

Превантивно се спира разпространението на 62 лекарствени продукта с активното вещество, произведено от китайския производител Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd (BS 1), Chuannan Site, RC-317016  Chuannan, Duqiao, Linhai, Zhejiang Province, Китай заради получения сигнал от ЕМА.

Действията на ИАЛ и лекарствените агенции на държавите-членки за блокиране на лекарствените продукти, са превантивни, тъй като нямат информация за генотоксичния ефект.

На 04.07., веднага след получаване на официалния сигнал от Европейската агенция по лекарствата, ИАЛ издава заповеди на притежателите на разрешения за употреба на засегнатите лекарствени продукти, които са задължени в рамките на 24 часа да спрат доставките и да организират спиране на всички продажби на съответните лекарства. Заповедите са разпратени и до всички Регионални здравни инспекции в страната за осъществяване на контрол по изпълнението им.

Министерството на здравеопазването призовава пациентите, на които е предписана употребата на лекарствен продукт с активно вещество валсартан, да се обърнат към своя лекуващ лекар, за да им предпише лекарствен продукт от същата група.

Списък на блокираните лекарствени продукти, както и списък на техните заместители (фигуриращи в Позитивния лекарствен списък), е достъпен на интернет-страницата на ИАЛ: http://www.bda.bg/bg/

В България в момента валидно разрешение за употреба имат над 100 лекарства, които имат аналогични терапевтични индикации с блокираните медикаменти. Те могат да бъдат използвани в алгоритъма за лечение на пациентите в съответствие с одобрената Кратка характеристика на продукта, както и националните и международни терапевтични насоки и стандарти.

Сподели в: