Върни се горе

Днес, 28 септември 2017 г., със заповед на министъра на здравеопазването е създадена работна група, която има задача да обсъди и анализира съществуващата нормативна уредба в областта на медицинските изделия и при необходимост да изготви съответните промени, с цел създаване на регистър на медицинските изделия, които се разпространяват на територията на Република България.

На кръгла маса, проведена на 25 септември 2017 г., зам.-министърът на здравеопазването маг.-фарм. Лидия Нейчева заяви, че намерението на ръководството на МЗ е да се пристъпи към регулация на цените и на пазара на медицински изделия, като първата стъпка за това е изработването на национален регистър на медицинските изделия.  

В работната група участват представители на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, както и други експерти, ангажирани с проблемите в тази сфера.

Първото заседание на работната група ще се проведе през следващата седмица.

Сподели в: