Върни се горе

Относно: Заключения на Съвета

относно укрепването на баланса във фармацевтичните системи

в ЕС и неговите държави-членки

 

Уважаема госпожо министър,

Уважаеми колеги,

Уважаеми господин Комисар,

 

На първо място бих искал да благодаря на Председателството за смелостта да предложи дискусия по тази “гореща” тема! Тези Заключения адресират открито проблеми, които са до болка познати на всички ни.

България подкрепя текста – с надеждата, че това ще отвори път към инициативи, базирани на общи интереси, съобразени със ситуацията на национално ниво. Очакването ни към Комисията е да бъде честен и открит партньор: да помага по теми, по които самите държави-членки са заявили интерес и защото са идентифицирали добавена стойност. Това следва да е процес, задвижен от държавите-членки. Процес, в който имаме увереност, че може взаимно да си вярваме.

Убедената позиция на България е, че балансът между иновации и достъп до ефективно лечение на достъпни цени безспорно е нарушен. Какво очакваме от Брюксел? На първо място: ясни послания, изискващи политическа воля и кураж. Лекарствата не са обикновена стока, здравето не е обект на търговия. Диалогът с индустрията следва да насърчава осъзнаването и поемането на социална отговорност. Бих искал да отправя апел към Комисията това да бъде основен ориентир, тънката нишка, която да преминава през всички ваши инициативи. Що се отнася до същността на инициативите на ниво ЕС, акцент за нас и занапред ще бъде обменът на информация между държавите, както и допълнителни анализи.

Обединени действия и сътрудничество на ниво ЕС може и следва да има – но реално това може да се случи само при пълно съвпадение в националните интереси на държавите-членки. Доброволното сътрудничество между държавите-членки следва да е с необвързващ характер за тези ДЧ, които не участват в него.

Ние всички сме политици, на чиято съвест тежат съдбите и животите на хората, които са ни се доверили. Решаването на належащи проблеми, включително такива, породени от паралелната търговия с лекарства, изисква преосмисляне на ниво ЕС на баланса между обществено здраве и свободна търговия на Вътрешния пазар. Вярвам, че предстоящото Председателство на Словакия ще предостави възможност за задълбочен дебат в тази посока.

В заключение, нека отбележа, че България подкрепя сътрудничеството между държавите-членки с цел осигуряване на достъпна и ефективна лекарствена терапия -  спазване на националните процедури и прозрачност от страна на всички.

Още веднъж благодаря на Холандското председателство, че имаше смелостта да постави този въпрос под светлината на прожекторите и отвори пътека за съвместно решение.

Благодаря за вниманието!

 

 

Относно: Стандартизация на здравните услуги

 

Уважаема госпожо министър,

Уважаеми колеги,

Уважаеми господин Комисар,

 

Позволете ми да благодаря на моя колега от Полша за навременната реакция.

Бих искал да се присъединя към тези държави-членки, които считат, че организацията на здравната система в държавите-членки, както и начина на доставяне на медицински услуги, са специфични за отделните държави – и изискват подход, съобразен с особеностите им.

Въпросите, свързани с предоставянето на медицински услуги се регламентират  от националната нормативна уредба и финансовите възможности на всяка страна. В този смисъл неслучайно Договорът за функциониране на ЕС визира темата като изключителна национална компетентност, в чл.168 (7). Търсенето на потенциална възможност за работа в областта на стандартизацията на здравните услуги не е нито необходимо, нито оправдано.

В тази връзка България счита, че следва да бъде спазван принципът на субсидиарност и подкрепя нотата на делегацията на Полша. Позволявам си да апелирам към Комисията да отговори на притесненията на държавите-членки, като информира всички ни за своята позиция по въпроса и изпрати писмо до Европейския комитет по стандартизация. 

Сподели в: