Върни се горе

Уважаеми г-н Председател,

Госпожи и господа народни представители,

Този дебат е изключително важен за мен лично, както и за екипа, който е под мое ръководство. С този дебат вие ни показвате, че това е тема, която ви интересува, че това е тема, която трябва да получи своето внимание и най-вече – своето решение. На всички е ясно, че тук става дума за две нива на анализ и на вземане на решения. Първо –  на стратегическо ниво: ако се осланяме на приетите от Народното събрание и Министерски съвет нормативни документи, това означава, че стратегическата линия, касаеща модела, се приема и не е тема на обсъждане. От изключително подробния обективен анализ на проф. Михайлов, за което му благодаря, е видно, че проблемите в системата са на тактическо ниво: формулата на разпределение на средства от НЗОК. Това са нашите пари и на всички ни е ясно, че те не са достатъчни, за да задоволят абсолютно всички потребности на 343-те болнични заведения в страната. Какво може да се направи в тази посока? Може да се постигне обективност и прозрачност.

По отношение на т.нар. надлимитни дейности - не може да има тотална и пълна свобода. Един човек е казал, че да живееш в общество от хора и да се чувстваш свободен, е невъзможно. По отношение на мениджмънта на болниците, прави ли ви впечатление, уважаеми дами и господа народни представители, че говорим само за дългове на общински, държавни, университетски, но не и на частни болници? Какво означава това - че моделът на управление при частните болници е добър и ефективен. Значи трябва да се поучим от този модел. Това може да бъде постигнато не със стратегия за управление на лечебните заведения, може би това не е най-точната дума, но с контрол, контрол и пак контрол, публичност на всеки изразходен лев.

Ако имаме вашата подкрепа и необходимия минимум от време, ние ще отчетем резултати, повярвайте ми. Ще имаме много дискусии, ще имам удоволствието да отговарям на доста ваши въпроси и тогава ще вляза в детайлите на това, защо е на първо място по просрочени задължения университетската болница в Стара Загора, защо е шампион по задължения университетската болница в Пловдив, как, по колко и защо е в такава критична ситуация болницата в Ловеч. Тогава ще говорим с дати, цифри и имена. Защото аз съм за публичност и прозрачност в управлението. Благодаря ви.

Сподели в: