Върни се горе

Във връзка с изслушване на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев в Народното събрание относно предприетите мерки за предотвратяване разпространението на новия коронавирус (COVID-2019) на територията на България, публикуваме цялото изказване на здравния министър в пленарна зала:

 

"УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Веднага след като здравните власти в град Ухан, провинция Хубей, Китай, обявиха, че има взрив от случаи на пневмония с неясна етиология, Министерството на здравеопазването предприе незабавни действия по прилагане на превантивни мерки, насочени както към здравните власти и лечебните заведения у нас, така и към обществото като цяло. Същите целят ограничаване разпространението и ранното откриване на новия коронавирус - COVID-2019 и са съобразени с препоръките на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм.

Със моя заповед веднага е сформирана междуведомствена оперативна работна група с представители на всички компетентни институции и организации. Нейната задача е да координира дейностите по осигуряване на ефективна подготовка за реакция в случай на внос и недопускане разпространение на COVID-2019 в Република България; да следи, обсъжда и предприема действия, съгласно актуалната информация за заболяването, постъпваща от Световната здравна организация, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и Европейската комисия, както и да прави предложения, свързани с оперативната организация за ранно откриване, хоспитализация, диагностика и лечение на случаите; издирване на контактни лица и организиране на противоепидемични мерки за недопускане на разпространение на заболяването в страната.

Във връзка с взетите решения от проведените заседания са изготвени и изпратени писма до всички регионални здравни инспекции (РЗИ). По този начин лечебните заведения са информирани относно епидемичната ситуация, необходимостта от провеждане на насочена епидемиологична анамнеза при пациенти с треска и остри респираторни заболявания или пневмония. Това важи за лицата, пристигащи от засегнати територии.  В писмата  са дадени указания и за провеждането на адекватно лабораторно изследване при заболели с остри респираторни заболявания, завърнали се от Китай.

За превенция на заразяването с COVID-2019 на инспекторите от граничния здравен контрол и медицинските специалисти в определените за лечение на случаи с COVID-2019 болнични заведения, Министерството на здравеопазването е предприело действия за осигуряването на лични предпазни средства и мобилни дезинфекционни апарати, съгласно препоръките на световните и европейски институции. До момента, от осигурени по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза" респиратори FFP5 2 600 броя са преразпределени на Столична РЗИ, РЗИ-Варна, РЗИ-Пловдив и РЗИ-Бургас.

За целите на надзора на инфекции, причинени от COVID-2019, чрез РЗИ на медицинските специалисти в страната са предоставени дефиниции за случай на COVID-2019 и форма за съобщаване на данни за заболели. Изготвени са и препоръки за лица, пътуващи от и до Китай, препоръки за медицинския персонал по отношение на превенцията и контрола, провеждането на лабораторни изследвания, насоки за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на COVID-2019. Същите са публикувани и на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването, съответно – в две отделни секции – „За граждани” и „За медицински специалисти“. При необходимост, тази информация се актуализира ежедневно.

По искане на Министерството на външните работи им е изпратена информация с препоръки за предпазване на служителите при изпълнение на професионалните им задължения.

Със заповед е разпореден начинът на регистрация, съобщаване и отчет на случай на COVID-2019, редът за хоспитализация и карантина на лица с/без оплаквания, завърнали се от Китай и провеждането на лабораторна диагностика. Определени са лечебни заведения за хоспитализация на лица, отговарящи на дефиницията за случай, както и лабораториите, в които да се провежда диагностиката. Изготвен е алгоритъм за действие спрямо лица, пристигащи от континентален Китай, в съответствие с действащата в Европейски съюз дефиниция на случай на COVID-2019. До момента, в Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания са изследвани проби от 23 лица, завърнали се от Азия. Всички са с отрицателен резултат.

За провеждането на засилен граничен здравен контрол са разкрити и временни здравни звена на граничните контролно-пропускателни пунктове на Летище София — Терминал 1, Летище Варна, Летище Бургас и Летище Пловдив. Продължава работата и на постоянното звено за граничен здравен контрол на Летище София — Терминал 2. Въведено е дистанционно термометриране на пристигащи пътници чрез термокамери, както и 24-часово наблюдение от служители на РЗИ. Лица с повишена телесна температура се изолират, снема им се епидемиологична анамнеза и при данни за престой в Китай се насочват за хоспитализация. За лица без клинични оплаквания е разработен формуляр за събиране на данни с цел проследяване. За информиране на пътуващите до и от Китай са изготвени препоръки, които със съдействието на летищните оператори следва да са поставени на видни места на Летище София, Летище Варна, Летище Бургас и Летище Пловдив.

Предоставени са указания на РЗИ-Варна, РЗИ-Бургас, Пристанище Варна и Пристанище Бургас относно организирането и провеждането на граничен здравен контрол на гранични пунктове, разположени на пристанища. Указанията включват извършването на физическа проверка на кораб, идващ от област с установено предаване на COVID-2019, както и термометриране на екипажа и пътниците. При съмнение заболялото лице се транспортира до лечебно заведение, а контактните лица остават под карантина на плавателния съд. Забранява се достъпът на външни лица до кораба. Указано е здравните власти да информират екипажа и пътниците с препоръките, които следва да спазват с цел превенция на заболяването.

За информиране на обществеността са изготвени и публикувани на интернет страниците на Министерство на здравеопазването и на РЗИ препоръки за лица пътуващи до и от Китай, както и отговори на най-често задаваните въпроси. Ежедневно се публикува актуална информация за броя на регистрираните случаи на COVID-2019, както на територията на Европейския съюз и Европа, така и в света въз основа на официалните данни на Световна здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм.

Към 18 февруари са регистрирани 47 случая на COVID-2019 в Европа, разпределени по държави както следва: Германия – 16 сл., Франция – 12 сл., Великобритания – 9 сл., Италия – 3 сл., Испания – 2 сл., Русия – 2 сл., Белгия – 1 сл., Финландия - 1 сл. и Швеция – 1 сл.

В допълнение ви информирам, че от 11 февруари Министерството на здравеопазването отвори информационна телефонна линия, на която граждани и организации могат да задават своите въпроси, свързани с COVID-2019. Всеки може да получи информация относно симптомите на коронавируса, мерките, които следва да бъдат предприемани при пътуване до държавите с регистрирани случаи, работата със стоки, пристигащи от Китай и други.

По инициатива на посолството на Китайската народна република в България са проведени срещи с представители на Министерството на здравеопазването за запознаване с епидемичната обстановка и предприетите мерки за ограничаване на случаите от правителството на Китай и за отправените препоръки спрямо китайски граждани, пътуващи до България от Китай.

Осъществена бе и среща с представители на  китайската общност в страната по отношение на прилагането на превантивни мерки спрямо пристигащи китайски граждани в страната, включително и поставянето под домашна карантина.

На 13.02.2020 г. в Брюксел, Белгия, се проведе извънредно заседание на Съвета на здравните министри, на което беше обсъдена епидемичната ситуация от COVID-2019 и всяка държава-членка представи предприетите на национално ниво мерки. Мерките, предприети до момента от Република България, с които вече ви запознах, бяха оценени високо.

Предвид риска от разпространение на COVID-2019 на територията на Европейския съюз, Министерството на здравеопазването поддържа тясна координация с Европейския съюз и Европейската комисия, чрез Комитета по здравна сигурност и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм. Това се случва чрез аудио срещи и конференции, на които се обсъждат актуални мерки, съобразени с актуалната обстановка, свързана с разпространението на новия коронавирус.

В заключение ви информирам, че Министерството на здравеопазването следи с повишено внимание развитието на епидемичната обстановка от COVID-2019 и като държава-членка на Европейския съюз стриктно се придържа и прилага своевременно изготвените от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията мерки и препоръки за предпазване здравето на населението."

 

Сподели в: