Върни се горе

Заех поста на министъра на здравеопазването с пълното съзнание за провеждане на политиката на прозрачност.

Информацията, която сега се изнася в медиите във връзка с възнагражденията на част от служителите на МЗ и прекомерно нарасналия щат на МЗ, е предмет на обсъждане и проучване от новото ръководство на МЗ още от първия ден на встъпването ми в длъжност.

В момента приключва събирането на данни и обобщаването им, след което ще бъде изнесена цялата информация пред обществото.

Информацията ще бъде публикувана в страницата на МЗ в най-кратък срок и ще включва броя на комисиите, основанието за създаването им, както и механизма и размера за финансирането им.

Новото ръководство ще предприеме категорични действия по привеждане на заплащането в съответствие с обема и качеството на работа. Така ще се постигне драстично намаление в заплащането на този вид дейност.

Надявам се моралните ценности да вземат връх в нашата държава.

Сподели в: