Върни се горе

Днес, 8 септември, в 10.30 ч. в Министерството на здравеопазването стартира конкурсът за избор на нов изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по онкология. След проверка на подадените документи дали отговарят на необходимите изисквания, комисия – в състав от 5 члена, отвори пликовете с писмените разработки на участниците в конкурса на тема: „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период”. До втория кръг – събеседване, бяха допуснати кандидати, получили оценка над 4,50. Темата бе „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското обслужване, противодействие и отстраняване на възможни корупционни схеми”. Резултатите от провеждането на конкурса ще бъдат обявени след утвърждаването на протокола на Комисията за организиране и провеждане на конкурса.

 

Сподели в: