Върни се горе

 

 

Интернет сайтът на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., е прехвърлен към нов домейн. Информационната система на проекта е достъпна на следния интернет адрес: https://specializanti.mh.government.bg.

Информацията и документите на специализантите са съхранени и всеки участник може да влиза в профила си с потребителското име и парола, използвайки секцията за вход в системата. Всички специализанти, които ще се регистрират занапред при обявени процедури за подбор, трябва да следват "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл в интернет сайта на проекта).

Сподели в: