Върни се горе

Във връзка с проведените разговори между МЗ и компанията „Ново Нордиск” беше намерено решение в рамките на съществуващото законодателство.
Постигнатото решение е израз на проявена добра воля и грижа за здравето на българските пациенти. 
След 01.06.2009 г. инсулините на компанията „Ново Нордиск” ще продължават да се отпускат по установения ред. В резултат на това няма да се налага смяна на досега провежданата инсулинова терапия и пациентите ще продължат да ги получават в аптечната мрежа, както и досега. 
Лекуващите лекари ще имат възможност за избор на най-подходящото за пациентите лечение измежду всички инсулинови препарати, предлагани на българския пазар, които са с еднакво качество и ефикасност.  
Постигнатото решение няма да доведе до увеличаване на разходите на НЗОК.

Сподели в: