Върни се горе

Инициативата на Европейската комисия срещу рака на гърдата (ECIBC) представлява проект, чиято цел е да се подобри и хармонизира качеството на услугите в борбата срещу това заболяване в Европейския съюз. Проектът има за задача да изработи европейска схема за осигуряване на качествени услуги при борбата с рака на гърдата, като се прилагат насоки, основани на доказателства. В тази връзка Европейската комисия има удоволствието да отправи покана до всички компетентни институции за изпращане на клинични насоки и насоки в сферата на общественото здраве, които обхващат всички процеси на услуги в борбата с рака на гърдата (включително услуги свързани със скрининг, диагноза, лечение, рехабилитация, палиативни грижи). Европейската комисия подчертава, че ще приема единствено насоки, които отговарят на специфичните за поканата критерии (публикувани на следния интернет сайт: http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/-/call-for-guidelines-for-all-processes-of-breast-cancer-care). Насоките, които бъдат одобрени, ще бъдат включени в платформа с наименование „Guidelines Platform“. Платформата ще съдържа насоки и препоръки за всички процеси на услуги в борбата с рака на гърдата, с цел да бъдат разработени изисквания и индикатори, основани на доказателства, които ще бъдат включени към Европейската схема за гарантиране на качеството за услуги при рак на гърдата (European Quality Assurance scheme for Breast Cancer Services). Срокът за изпращане на насоките е 5 юни 2016 г.

Допълнителна информация е публикувана на следния официален интернет сайт на проекта: http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/-/call-for-guidelines-for-all-processes-of-breast-cancer-care).  

Сподели в: