Върни се горе

От 26 март до 8 април 2015г., в 6 града на страната, ще се проведат информационни дни относно обявените Насоки за кандидатстване по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана ФМ на ЕИП  и НФМ, както следва:

  • 26 март 2015г.,  от 10 часа – в гр. София, в сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Света Неделя“, № 5 (залата на ет.4)
  • 30 март 2015г., от 10 часа – в гр. Пловдив, в сградата на Районната здравна инспекция в гр. Пловдив, ул. „Перущица“, № 1
  • 1 април 2015г., от 13 часа – в гр. Велико Търново, в сградата на Районната здравна инспекция в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“, № 23
  • 3 април 2015г., от 10 часа – в гр. Варна, в сградата на Районната здравна инспекция в гр. Варна, ул. „Брегалница“, № 3
  • 6 април 2015г., от 10 часа – в гр. Бургас, в зала „Изгрев“ на Интерхотел „България“, ул. „Александровска“, № 21
  • 8 април 2015г., от 10 часа – в гр. Плевен, в сградата на Районната здравна инспекция в гр. Плевен, ул. „Княз Батенберг I“, № 7.

По време на информационните дни ще бъдат представени подробно възможностите за кандидатстване и ще бъде отговорено на въпроси на потенциални бенефициенти, свързани с подготовка на проектните предложения.

За допълнителна информация относно провеждането на информационните дни: Министерство на здравеопазването, дирекция „Международни проекти“, тел.02 9301 255.  

Сподели в: