Върни се горе

От началото на зимния сезон Министерство на здравеопазването въведе нова система за проследяване динамиката на заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания /ОРЗ/, която има за цел ранно доказване повишаването на активността на грипния епидемичен процес. 

До края на третата седмица на 2001 год./21.01./ обстановката в страната по отношение на грип и ОРЗ бе спокойна. Регистрираните стойности на седмична заболяемост бяха в рамките на обичайните за сезона между 50-55 на 10 000 население, което е значително под епидемичните стойности /200 на10 000 души и нагоре/. От началото на 4-тата седмица на 2001 год. /22.-28.01.2001год./ се наблюдава нарастване на заболяемостта от грип и ОРЗ, което е неравномерно разпределено на територията на страната. Районите Варна, Плевен, Хасково и Кърджали са със стойности над средните / между 100-150 на 10 000 заболяемост/, най-засегната е възрастта 8-18 години, като общата седмична заболяемост остава ниска-63,99%.

При текущото проследяване на динамиката на заболяемостта и анализа на данните от първите три дни на 5-тата седмица на 2001 год. /29-31.01./ на територията на гр.Варна бяха регистрирани епидемични стойности на заболяемост във възрастовата група 8-18 години, без увеличение на заболяемостта в останалите възрастови групи. За ограничаване разпространението на епидемичния процес ръководството на ХЕИ и РЦЗ - област Варна предприе прекратяване на учебните занятия на територията на гр.Варна за периода 02.-09.02.2001 год. включително, преустановяване на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ в града и засилване контрола над провеждания ежедневен филтър в детските заведения, за което незабавно бе уведомено МЗ. Епидемичната обстановка в Европа по отношение на грипа и острите респираторни заболявания е аналогична.

Стойностите на заболяемост са под епидемичните, регистрират се единични взривове. Заболяванията протичат в лека и среднотежка форма, без усложнения. Най-засегната е детската възраст. Изолира се предимно щам А/Н1N1/ - “Нова Каледония”. Наблюдаваната обща тенденция към постепенно завишаване на регистрираните стойности на заболяемост от грип и ОРЗ в страната дава основание да се прогнозира в следващите 1-2 седмици достигането на епидемични стойности на заболяемост при детските възрастови групи и в отделни райони. Министерство на здравеопазването възлага на хигиенно-епидемиологичните инспекции да следят динамиката на заболяемостта от грип и ОРЗ и да предприемат необходимите мерки за ограничаване на епидемичния процес.  Във връзка с настъпване сезона на повишена грипна активност Министерство на здравеопазването препоръчва на гражданите да избягват контакт с болни от грип, да ограничат посещенията на масови мероприятия, редовно да проветряват работните и жилищните помещения, да спазват лична хигиена, да се предпазват от простудни заболявания.

Сподели в: