Върни се горе

         След получена в МЗ информация за липса на лекарствени продукти за трансплантирани пациенти, Министерство на здравеопазването осъществи контакт с лекуващите лекари и с фирмата – притежател на разрешението за употреба на лекарствените продукти.
        След проведените разговори се установи, че при дистрибуторите има достатъчно налични количества от лекарствените продукти и няма опасност пациентите да останат без лекарства. В настоящия момент фирмата притежател на разрешението за употреба на оригиналния продукт поема разликата, която здравноосигуреното лице следва да доплаща и за пациентите лекарствата са безплатни. 
       Компанията, която е регистрирала генерични лекарствени продукти за лечение на трансплантация на тъкани, органи и клетки е подала заявление за заличаването им от Позитивния лекарствен списък. 
       В компетентността на лекуващите лекари е да изпишат най-подходящия лекарствен продукт, съобразно формата и тежестта на заболяването, нежеланите лекарствени реакции, общото състояние и придружаващите заболявания на пациента. 
    Министерство на здравеопазването е в непрекъсната връзка с лекуващите лекари, както и с фирмите производители, с цел осигуряване на ефективна терапия на трансплантираните пациенти.


 

Сподели в: