Върни се горе

Вие сте най-важните хора, защото отговаряте за най-важното в живота ни – децата“. С тези думи вицепремиерът Илко Семерджиев приветства членовете на Националния съвет за закрила на детето. За първи път в историята на съвета на заседанието му присъства ресорен вицепремиер.

На първото за годината заседание бяха обсъдени деинституционализацията на Домовете за медико-социални грижи за деца и ситуацията с непридружените деца-чужденци на българска територия. Представен беше и проект на План за за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020.

Членовете на Националния съвет за закрила на детето подкрепиха създаването на специализирани услуги за настаняването на непридружените деца, за да могат те да получат качествени грижи.

Решено беше и създаването на междуинституционална работна група, която да изработи алгоритъм за работа с непридружени деца – чужденци, на които им е отказан статут (бежански или хуманитарен), както и непридружени деца-чужденци, които не желаят да кандидатстват за статут. Работната група ще бъде под ръководството на Държавната агенция за закрила на детето, а документът трябва да бъде изработен до началото на май.

И още едно важно решение беше взето днес – създаване на постоянна междуинституционална работна група към Националния съвет за закрила на детето, която да изработи институционален механизъм за координация на изпълнението на препоръките на Комитета на ООН за правата на детето.

 

Още новини от Министерския съвет относно здравеопазването вижте тук.

Сподели в: