Върни се горе

На 30 юни 2015 г. (вторник) от 10.30 часа в зала „Мусала” на хотел „Хилтън” в град София ще се открие Годишна среща на представителите на общините, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

В събитието ще вземат участие д-р Адам Персенски, заместник-министър на здравеопазването, д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), д-р Тонка Върлева, директор на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и представители на министерства, ведомства и неправителствени организации.

Официален гост на срещата ще бъде г-жа Сандра Ирбе, представител на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

По време на събитието ще бъдат представени данни за изпълнението по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. Ще бъдат показани добри общински практики по разработването и прилагането на работещи механизми за финансиране на превантивни дейности.

Събитието ще завърши с фотографска изложба за работата на неправителствените организации сред уязвими към ХИВ/СПИН групи в гр. София.

 

Приложение: Предварителна програма на Годишната среща

Сподели в: