Върни се горе

                                                                                               

„Габровска област е първата в България, в която проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е завършен на 100 %. Вие сте един добър пример, който останалите могат да следват.“ С тези думи заместник-министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов откри обновеното спешно отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ в Габрово.

Многопрофилното отделение е една от ключовите структури на лечебното заведение, която се ремонтира със средства, предоставени по проект BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Проф. Гетов благодари на ръководството на лечебното заведение, на местната власт и на експертите от Министерството на здравеопазването, работили в името на това проектът да се реализира успешно на територията на област Габрово. Той подчерта, че екипът на Министерството на здравеопазването ще продължи да подкрепя усилията на приоритетните болници, на структуроопределящите отделения и на медицинските специалисти, с цел да се подобри достъпът на всички български граждани до качествена и ефективна медицинска помощ.

Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ д-р Минко Михов обясни, че годишно през спешното отделение на лечебното заведение преминават около 18 000 пациенти както за лечение, така и за хоспитализация. В много от случаите постъпват пациенти в животозастрашаващи състояния, критично болни и пострадали при злополуки и с тежки травми. Д-р Михов изтъкна, че на практика звеното е първата структура в болницата, с която пациентите контактуват, и техните впечатления и удовлетворение са важен атестат за цялостната дейност на лечебното заведение. Директорът на областната болница изрази увереност, че след реализиране на големия инвестиционен проект е осигурен модерен достъп за гражданите и линейките на спешна медицинска помощ, а условията за работа на медицинските специалисти са коренно променени.

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ се изпълнява от Министерството на здравеопазването, в качеството му на конкретен бенефициент по Програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Общият бюджет на проекта е 163 897 815, 62 лв. От тях 138 976 812, 77 лв. са предоставени от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 24 525 319, 91 лв. са национално съфинансиране, а 395 682, 94 лв. – собствен принос на МЗ.

С осъществяването на дейностите по проекта се цели осигуряването на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинска помощ в цялата страна.

 

Сподели в: