Върни се горе


        На последното заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца” от 10.09.2013г. бяха разгледани и одобрени заявленията на 80 деца. Две деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина, едно дете ще замине за извършване на чернодробна трансплантация в чужбина, 22 деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина, а 52 деца ще бъдат подпомогнати за лечение в България, съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Ц„ФЛД”. Бяха разгледани и одобрени и 3 случая за доплащане на лечението.

       Дванадесет заявления не бяха одобрени за лечение в чужбина - 5, поради отрицателни медицински становища и възможност за провеждане на лечението в България, и други 7, тъй като не попадат в обхвата на дейността на Фонда.
 
      Общата гласувана сума е в размер на 1 236 128.48 лв. в това число за лечение и трансплантации в чужбина – 401 648.35 лв.; за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 415 291.58 лв.; за лечение в България – 399 811.07 лв.; за доплащане на лечението – 19 377.48 лв. 
 
Сподели в: