Върни се горе

    60 заявления за лечение одобри на последното си заседание Общественият съвет към "Фонд за лечение на деца". Едно дете ще се лекуват в чужбина за първи път, а други 21 деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Едно дете ще замине за извършване на костно-мозъчна трансплантация в чужбина . 35 деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България, а две деца ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението. 
    Общият размер на утвърдените средства е 651 954.92 лв. От началото на годината Фондът е одобрил за лечение 687 деца като отпуснатите средства са около 11 милиона лева.

Сподели в: