Върни се горе

    40 заявления за лечение одобри на последното си заседание Общественият съвет към "Фонд за лечение на деца". 
    Девет деца ще се лекуват в чужбина за първи път, а други три деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. 
   Едно дете ще бъде подпомогнато за извършване на чернодробна трансплантация в Медицински университет Хановер, Германия. 
    26 деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България, а едно дете ще бъда подпомогнато за доплащане на лечението в Германия.   
    Общият размер на утвърдените средства е 406 228.70 лв. От началото на годината Фондът е одобрил за лечение 382 деца като отпуснатите средства са 6.4 милиона лева 

Сподели в: