Върни се горе

На последното заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца” от 31.07.2013г. бяха разгледани и одобрени заявленията на 16 деца. Шест деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина, 4 деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина, а 6 деца ще бъдат подпомогнати за лечение в България, съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Ц„ФЛД”.
     Две заявления не бяха одобрени за лечение в чужбина - едно, поради отрицателно медицинско становище и възможност за провеждане на лечението в България, и друго, тъй като не попада в обхвата на дейността на Фонда.
 
    Общата гласувана сума е в размер на 564 262.07 лв. в това число за лечение в чужбина - 188 938.83 лв.;за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина –141 650.99 лв.; за лечение в България – 233 672.25 лв. 
 
Сподели в: