Върни се горе

На 19.03.2013 г. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията и Регионалния офис на СЗО за Европа публикуваха „Доклад за епидемиологичния надзор и мониторинг на туберкулозата в Европа – 2013 г.”. През 2011 г. 51 от общо 53 страни от Европейския регион на СЗО (без Сан Марино и Туркменистан) са регистрирани 380 366 случая с туберкулоза (42 случая на 100 000 население). Намалението на разпространението на заболяването е с 27% спрямо нивото през 2007 г. (53.6 на 100 000), с 5.6% спрямо 2010 г. (43.6 на 100 000) и с 5.7% средногодишно намаление за периода 2007-2011 г.

В 29-те страни от Европейския съюз са регистрирани 72 334 случая с туберкулоза (14.2 на 100 000), с 4% по-малко от 2010 г. Най-висока е заболеваемостта (нови случая и рецидиви) в страните с високо ниво на разпространение (над 20 на 100 000): Румъния (80), Литва (50), Латвия (38.8), България (29), Португалия (22.8), Естония (22.2 на 100 000).

В останалите 22 страни от региона през 2011 г. са регистрирани общо 308 032 случая (честота 78.1 на 100 000). Най-висока заболеваемост е регистрирана в страните от бившия Съветски съюз: Таджикистан (90), Руска федерация (79), Украйна (76), Азърбейджан (70), Узбекизстан (52), Беларус (49), Армения (40.7), Босна и Херцеговина (36.2 на 100 000).

През 2011 г. са открити 12 751 случая с ХИВ коинфекция. Разпространението на ХИВ сред новорегистрираните случаи с туберкулоза се изчислява на 6% - 3.6% в страните от ЕС/ЕИО и 6.5% в тези извън този регион. Три страни съобщават високи нива на ХИВ-позитивни пациенти с туберкулоза: Украйна (18.5%), Малта (16.7%) и Естония (15%).

През 2011 г. в Европейския регион са регистрирани 29 473 случая с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) – нечувствителна едновременно към 2 от най-мощните лекарства за лечението й: Рифампицин и Изониазид. Честотата на MDR-TB е средно 14% от новите случаи, но е значително по-висока в Беларус (26%), Молдова (26.0%), Казахстан (30.3%), Узбекистан (35.1%) и Таджикистан (44.7%). Честотата на MDR-TB е средно 47.7% от случаите на повторно лечение, с най-високи стойности в Таджикистан (74.2%), Узбекистан (72.4%), Беларус (65.6%), Молдова (63.8%), Естония (57.7%), Русия (52.8%), Украйна (51.7%), Казахстан (51.3%).

През 2011 г. са регистрирани 381 случая с екстензивнорезистентна туберкулоза (XDR-TB) – MDR-TB, резистентна към основните лекарства от втори ред, прилагани за лечението й. Те съставляват 11% от случаите с MDR-TB, тестувани към тези лекарства.

През 2013 г. акцентът на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и на Регионалния офис на СЗО за Европа е върху контрола на извънбелодробната туберкулоза, която е по-трудна за диагностициране и изисква прилагане на повече методи за диагностика.

Сподели в: