Върни се горе

Министерството на здравеопазването участва в съвместни дейности на държавите-членки по хранене и физическа активност. Проектът със съкратено наименование JANPA се финансира и провежда в рамките на Третата Европейска многогодишна програма за здраве 2014-2020г.

Изпълнители от страна на МЗ – дирекция „Държавен здравен контрол“, с координатор д-р Нелия Микушинска, държавен експерт, тел. 9301183, ел. адрес: nmikushinska@mh.government.bg

Участници от България, партньори на МЗ: Национален център по обществено здраве и анализи,  Медицински Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с Университетска болница „Лозенец“.

Основната цел на проекта е да допринесе за намаляване на наднорменото тегло и затлъстяването при деца и юноши в ЕС до 2020 г. Проектът се финансира от Програма Здраве на Европейския съюз (2014-2020). (Споразумение N ° 677063). JANPA е фокусиран  към специфични фактори, които допринасят за развитие на политики за хранене и физическа активност на децата и техните семейства. В проекта участват 26 страни, включително 25 от 28-те държави-членки на ЕС и Норвегия, партньори и заинтересовани страни, включително институции от Кипър и Швеция, СЗО-Европа и Съвместен Изследователски Център на ЕК (JRC-ЕС).

Чрез споделяне, идентификация и избор на най-добрите практики в участващите страни, JANPA има за цел: да оцени и прогнозира икономическите разходи от наднормено тегло и затлъстяване; да подобри прилагането на интегрирани интервенции за насърчаване на здравословно хранене и физическа активност при бременни жени и семейства с малки деца; да допринесе за по-здравословни грижи за децата в семейството, детските градини, предучилищната и училищна среда; да подобри начина, по който хранителна информация за храните се събира и използва от здравните власти, заинтересованите страни и семействата.

JANPA включва седем работни пакети: Координация; Разпространение; Оценка; Цена на затлъстяването; Хранителна информация; Здравословна среда; Ранни интервенции.

Повече информация за проекта може да бъде намерена на: http://www.janpa.eu/

Newsletter  http://www.janpa.eu/news/newsletter/1.pdf

Сподели в: