Върни се горе

Здравословното хранене на децата беше тема на международна конференция на експертно ниво в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС днес в София.

Бъдещето на конкурентоспособна Европа е немислимо без здраво и образовано младо поколение. Затова България предлага дискусия по въпрос, актуален за целия Европейски съюз“, каза заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева пред участниците.

България има Програма за превенция на хроничните незаразни болести, която адресира всички рискови фактори – нездравословно хранене, тютюнопушене, алкохол. Имаме и подробна нормативна уредба, която регламентира хранителния прием в детски градини и училища. Вярваме, че винаги може да се направи още – да се въздейства върху нагласите на обществото, училището, семейството, да се работи съвместно с всички сектори. Именно затова за нас е важно съвместно да търсим решения с други държави. В това за нас е добавената стойност от сътрудничеството в Европейския съюз”, добави тя.

Успехът на политиките по превенция зависи от наличието на храни, които са здравословни и достъпни, подчертаха участници във форума. Те отбелязаха, че по този приоритет здравеопазването и земеделието трябва да работят съвместно.

Едни от най-важните предизвикателства в областта на храненето са свързани с наднорменото тегло и затлъстяването сред населението, особено при децата“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров. „Необходимите действия и мерки за преодоляване на посочените проблеми вече са заложени в действащи национални профилактични програми. Българският парламент предстои в най-скоро време да приеме нов Закон за храните, чиято основна цел е да гарантира висока степен на защита здравето и интересите на потребителите по отношение на храните. В закона са обхванати и аспектите, свързани с рекламата на храни и напитки, допринасящи за нездравословен модел на хранене, предназначени за деца“.

Начева призова да продължи разговорът с производителите и хранителната промишленост за здравословното хранене при децата.

Открити сме за отделен диалог с тях, в рамките на който да идентифицираме решения и да намерим баланс между амбициозни и реалистични цели. Платформа за тези разговори на национално ниво ще бъде и създаденият наскоро съвет по хранене към министъра на здравеопазването.

Проучвания на Световната здравна организация показват, че нивото на затлъстяване при 7-годишни момичета в България намалява през 2016 г. в сравнение с 2013 г. Препоръките на европейско ниво са тези стойности да се задържат до 2020 г., а където може, да се намаляват.

Най-лесният избор е здравословният”, посочи Джон Райън, директор в Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия.

Той очерта като основен приоритет за общите действия на ЕС ограничаване затлъстяването при децата, ролята на здравословното хранене при превенция на хроничните болести и прилагане на най-добрите практики при осигуряване на храненето за децата.

В рамките на Българското председателство законодателите в ЕС ще преговарят по проект за директива за аудиовизуални медии, която предвижда изисквания към рекламата и маркетинга на храни, предназначени за деца.

 

За допълнителна информация:

Златимира Добрева, говорител на Министерството на здравеопазването:

Zlatimira.Dobreva@bg-permrep.eu
 

 

Сподели в: