Върни се горе

Европейската комисия обяви началото на обществени консултации с цел събиране на идеи и мнения от обществеността след публикуваните неотдавна резултати от оценката на Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г. Целта на обществените консултации е да се идентифицират предизвикателствата в областта на здравето и безопасността на работното място, както и да се набележат адекватни решения. В консултациите могат да участват всички граждани и организации, които от 31 май до 26 юли 2013 г. изпратят свои мнения и оценки. Като особено ценни ЕК определя мненията на представители на публичните органи на държавите-членки, организациите на работодатели и работещи, на експерти и заинтересовани лица в областта на безопасността и здравето на работното място.

Според комисаря по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор стандартите на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд са пример за целия свят и са довели до рязко намаляване на злополуките на работното място. В резултат на направените инвестиции в безопасността на труда се  постига по-добра производителност и благосъстояние на работещите, по-малко отсъствия от работа и текучество на персонала.

Сподели в: