Върни се горе

През месец април 2012 г. Европейската комисия откри нова интернет страница, чрез която се популяризират единните общоевропейски телефонни номера за хармонизирани услуги със социална значимост. Целта на този проект е да се осигури безопасността на гражданите и да ги подпомага в затруднени ситуации. Услугата ще се използва безплатно и без ограничение във времето от всички граждани.

За реализиране на проекта Европейската комисия е резервирала пет телефонни номера, които са с единен формат 116 + 3 цифри. На цялата територия на Европейския съюз номерата за услугите със социална значимост ще са:

  • 116 000 - Гореща линия за изчезнали деца
  • 116 006 - Телефон за жертви на престъпления
  • 116 111 - Линия за оказване помощ на деца
  • 116 117 - Медицински услуги при неспешни повиквания
  • 116 123 - Линии за емоционална подкрепа

Новата интернет страница на ЕК съдържа информация за номерата и услугите, които се предоставят чрез тях, както и актуални данни за действащите телефонни услуги по държави.

Сподели в: