Върни се горе

През настоящия 21-ви век всяко дете има правото да живее без опасността от заразни болести, от които може да се предпази чрез ваксиниране. Имунизациите са най-ефективното във финансово отношение съвременно достижение на медицинската наука, които спасяват ежегодно милиони деца от заболяване, инвалидизиране и смърт. На разположение са ефективни и надеждни ваксини срещу повече от 20 тежки заразни болести и много обещаващи нови ваксини са в процес на разработка. Добре функциониращите имунизационни системи са от особено значение за реализиране на една от целите на ООН за хилядолетието -  намаляване на детската смъртност. 

За достигането на тази цел Световната Здравна Организация съвместно с УНИЦЕФ изпълнява Глобална Имунизационна Стратегия, която включва повишаване на  имунизационния обхват чрез насочване на общественото внимание към важността на имунизациите и организиране на различни активности сред рискови групи от населението.

Организирането на имунизационни седмици стартира през 2003 г. в Северна и Южна Америка и има за основна цел повишаване съзнанието на обществото към важността на имунопрофилактиката. Едновременно с това инициативата се използва за допълване на имунизационния статус на трудно достъпните и маргинализираните групи от обществото чрез провеждане на имунизационни кампании срещу отделни заболявания.

Първата Европейска имунизационна седмица (ЕИС) се провежда през 2006 г.,  България за първи път се включва в инициативата през 2008 г.

Европейската имунизационна седмица 24 – 30 април 2016  ще е с насоченост към постигнатия прогрес по отношение елиминацията на морбили и рубеола, както и на оставащата празнина между защитените и уязвимите от ваксинопредотвратими заболявания хора. 

Основните послания на ЕИС 2016 са: необходимо е да се увеличат заинтересоваността и съпричастността, за да се запълни имунизационната празнина и да се постигне елиминация на морбили и рубеола на Европейския континент. Имунизацията е право и отговорност на всеки. Информирането на родителите за ваксините и болестите, от които те предпазват и професионалното обучение на медицинския персонал за ползите и рисковете от имунизациите, са единствените пътища за запазване на доверието и запълване на имунизационните празнини.

В рамките на ЕИС 2016, на 27.04.2016 г. от 13.00 ч., Министерство на здравеопазването организира пресконференция, която ще се проведе в НЦЗПБ, гр. София, бул. Янко Сакъзов № 26, ет. 2, зала 17, с участието на проф. Т. Кантарджиев, директор на НЦЗПБ, д-р А. Кунчев, ГДЗИ, д-р М. Околийски, управляващ Националния офис на СЗО за България и представител на УНИЦЕФ за България, на която ще бъде обсъдена ситуацията в страната по отношение на ключовите послания на ЕИС 2016 и перспективите за развитие на имунопрофилактиката.

Сподели в: