Върни се горе

Наредбата за специализациите е вече в завършен вид и през следващите дни ще бъде публикувана на сайта на МЗ за двуседмично обществено обсъждане в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове. Очаква се новите моменти в нея да получат подкрепата на ректорите на МУ, на БЛС, на Сдружението на областните болници. По този начин ще се решат проблемите с подобряване квалификацията на лекарите и стимулиране на завършващите студенти да се реализират професионално в България. Това каза пред медиите във Велико Търново министърът на здравеопазването Десислава Атанасова.
Тя посети старата ни столица по повод откриването на кардиоинвазвина структура в областната болница в града. С осигурената ангиографска система се облекчава диагностиката и лечението на пациентите в отделенията по кардиология, съдова хирургия, неврология и неврохирургия. За закупуването на високотехнологичната апаратура и ремонтни дейности лечебното заведение е  инвестирало 700 000 лв. собствени средства. По този начин е постигнато ІІІ-то  най-високо ниво на компетентност за медицински стандарт по кардиология, което гарантира модерно лечение на нуждаещите се пациенти, включително и от съседните области. Министър Атанасова подчерта, че мениджърският екип на болницата е отличен пример за това как в трудни финансови условия, със собствени усилия може да се постигне високо качество на лечебната дейност.
„Като бенефициент на средства по европейски програми държавата оказва категорична подкрепа на болниците, които кандидатстват с проекти за финансиране”, каза министърът на здравеопазването. Обявено беше, че през месец май предстои отварянето на офертите и класирането на кандидатите, след което през юли или август ще стартират първите дейности по усвояване на евросредствата. „147 млн. лв. са сериозен ресурс за българското здравеопазване и важен фактор за модернизирането му, което трябва да бъде използвано в пълна степен”, изтъкна министър Атанасова.
По отношение задълженията на болниците тя съобщи, че до една седмица МЗ ще разполага с цялата обобщена информация за това към кои компании са задълженията и в какъв размер. Предстоят общи събрания на болниците с държавно участие. Преди провеждането на тези събрания МЗ е изискало от техните ръководства ясни планове за погасяване на задълженията им. Там, където няма убедителна и аргументирана визия за финансово оздравяване, ще се наложи смяна на мениджърските екипи на лечебните заведения.

Сподели в: