Върни се горе

Процедурата за кандидатстване по „Втора програма за действие на Общността в областта на здравето” за тази година започна. Тя беше обявена официално в края на миналата година от Европейската комисия. По програмата могат да кандидатстват неправителствени организации, университети, държавни администрации, обществени и частни изследователски институти и други.


Общата сума по програмата за 2010 г. е 47.1 млн. евро. С тези средства ще се финансират проекти, конференции, съвместни действия и специализирани мрежи. Максималният размер на средствата, които бенефициентите могат да получат е о 60% от стойността на предложенията им.


Основните направления за финансиране са насърчаването на остаряването в добро здраве и поддържането му през целия живот, борба със заплахите за здравето и подкрепата на динамични и новаторски здравни системи. В тези сфери се включват теми като

 • връзката между доброто здравословно състояние на населението и икономическата продуктивност и просперитет;
 • качество на здравеопазването и безопасност на пациентите;
 • устойчивост на здравните системи пред предизвикателства като застаряващото население;
 • неравнопоставеност в здравеопазването във и между държавите-членки;
 • здравна сигурност — наблюдение и реагиране към заплахите за здравето;
 • здравето в световен мащаб;
 • изменение на климата;
 • здравна информация на равнище ЕС.


  Крайният срок за кандидатстване по всяка покана е 12 март 2010 г.


  Цялата информация за изискванията, подбора и критериите за участие в дейностите по тази програма, могат да се намерят на Интернет страницата на Изпълнителната агенция за здравеопазване на ЕС (http://ec.europa.eu/eahc/) или в Официален вестник на Европейския съюз от 22.12.2009.

 • Сподели в: