Върни се горе

На 28.04.2009 г. беше проведено извънредно заседание на Експертния съвет по противоепидемичен надзор към Министъра на здравеопазването,   ръководено от председателя на Съвета – заместник-министър д-р Валери Цеков.  Представена беше информация за епидемичната ситуация в света по отношение на разпространението на свинския грипен вирус и произтичащите от това противоепидемични мерки в страната. 
След анализ на съществуващата към момента информация и съгласно получените препоръки от международни организации, Експертният съвет реши да бъдат препоръчани на ръководството на МЗ следните конкретни мерки:

1.      Да бъде пренасочен част от Националния резерв от антивирусни препарати чрез системата на РИОКОЗ към катедрите и отделенията по инфекциозни болести на университетските и областните болници за ползване в случаи на поява на заболяването.

2.      Да се допълни съществуващия Национален резерв с допълнителни количества противовирусни препарати от групата на инхибиторите на невраминидазата, както и с лични предпазни средства – маски и защитни костюми.

3.      На базата на дефинициите на случаи, които очакваме да бъдат получени от Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм, да се разработят и изпратят в лечебните заведения Указания за поведение на лекарите при поява на случаи на свински грип при хора.

4.      Да се закупят и монтират допълнителен брой инфрачервени термовизионни камери за международните летища във Варна, Бургас и Пловдив за температурно сканиране на пътникопотока.

5.      Да се укрепи съществуващата сентинелна система за надзор на грипа и ОРЗ чрез осигуряване на необходимия брой компютри и софтуер в РИОКОЗ, НЦЗПБ и МЗ.

6.      Дооборудване на Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ към НЦЗПБ с необходимата екипировка за осигуряване на ниво на биозащита  BSL-3. Редовно снабдяване с консумативи и диагностикуми за осигуряване на непрекъснат режим на работа.

Експертният съвет ще проведе допълнително заседание след провеждането на срещата на високо ниво на министрите на здравеопазването на страните-членки на ЕС в Люксембург на 30 април 2009 г.

Сподели в: