Върни се горе

Министър Москов пое ангажимент пред Парламентарната комисия по здравеопазване екипът му, в срок от един месец, да  подготви и предостави специален доклад с анализ на фактическите и системни причини за задлъжнялостта на лечебните заведения с над 50% държано участие.

Целта е, след като се запознаят с анализа, министърът и народните представители заедно да предложат законодателни промени, с които да се отстранят причините за системно натрупване на задължения на лечебните заведения.

Сподели в: