Върни се горе

В края на декември 2023 година екип на Европейската инвестиционна банка представи доклад „Анализ на нуждите от детска болница в София“, изготвен в рамките на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, по инициатива на Европейската комисия в партньорство с Европейската инвестиционна банка.

От проучването за търсенето и предлагането на национално и регионално ниво става ясно, че е необходимо изграждане на многопрофилна болница за лечение на детски заболявания от най-високо ниво на компетентност, осигуряваща комплексна и цялостна медицинска помощ във всички педиатрични специалности. Болницата трябва да стане център на координирана мрежа от взаимосвързани и допълващи се регионални стационарни и амбулаторни педиатрични практики.

Създаването на национална детска болница не е само разкриване на нови болнични легла, а стратегия за развитие на грижите за деца и за начин на реорганизиране на детското здравеопазване, за да бъде то достъпно, навременно и да осигурява висококачествени медицински услуги.

Изграждането на национална детска болница ще повлияе положително върху обучението на студентите и специализацията на лекарите, а това в дългосрочен план ще ограничи тенденцията за нарастващ недостиг на кадри в здравната система.

Очаква се също такъв вид болница да бъде „генератор” на идеи за политики за развитие на детското здравеопазване — т.е. тя да бъде научен и методичен център в областта на педиатрията. Това предполага изграждане на тесни функционални връзки с всички медицински университети и факултети в България и чужбина.

Сподели в: