Върни се горе

В изпълнение на Решение на Народното събрание от 9 юни 2017 г., днес министърът на здравеопазването Кирил Ананиев депозира в парламента единен Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества.

Целта е с прилагането на стандарта да се стабилизира финансовото състояние на болниците чрез въвеждане на единни правила за управление на финансовите и човешките ресурси, възлагането на обществени поръчки, текущо наблюдение и отчитане на дейността. Стандартът ще бъде неразделна част от договора за възлагане на управлението, с който на всеки ръководител на лечебно заведение с над 50% държавна собственост ще бъде вменено задължението да го спазва, като ще се предвидят и съответни санкции при неизпълнението му.

Единният стандарт ще влезе в сила от месец април тази година. През второто тримесечие на 2018 г. лечебните заведения за болнична помощ ще отчитат и реализират дейността си съгласно стандарта.

Предвид правомощията на министъра на здравеопазването, на кметовете и общинските съвети ще се препоръча прилагането на настоящия стандарт и от общинските лечебни заведения.

С документа и приложенията към него можете да се запознаете от прикачените файлове.

Приложение 1 - Отчетна форма болници
XLSM файл, 1,8 MB, качен на 30.03.2018

xlsm document

Приложение 2 - Указания
PDF файл, 356,4 KB, качен на 30.03.2018

pdf document

Приложение 3 - Бизнес програма
PDF файл, 506,4 KB, качен на 30.03.2018

pdf document

Приложение 3 - Бизнес програма
XLSM файл, 928,9 KB, качен на 02.04.2018

xlsm document
Сподели в: