Върни се горе

1920 ще са местата за специализанти през следващата година. Те са с 557 повече в сравнение с тези, които бяха отпуснати за 2010 г. Два пъти нараства броя на местата, които ще финансира държавата. Специализациите се утвърждават ежегодно от министъра на здравеопазването и са съобразени с потребностите на страната и възможностите за обучение на лечебните заведения.

Преобладаващи са бройките за лекари - 1577. Най-много от тях са по Анестезиология и интензивно лечение – 136, Кардиология – 109, Хирургия – 80, Нервни болести – 67, Обща медицина – 66, Вътрешни болести – 67, Акушерство и гинекология – 61, Обща и клинична патология – 36.

Местата за специализанти, които ще се финансират от държавата през следващата година се увеличават почти два пъти в сравнение с тази и стават 201. От тях 184 ще са за лекари. Най-много места, финансирани от държавата са утвърдени по специалностите Анестезиология и интензивно лечение – 33, Обща и клинична патология – 16, Спешна медицина – 14, Трансфузионна хематология – 10, Инфекциозни болести – 8, Съдебна медицина – 6. Утвърдени са и 258 места, където обучението на специализантите ще може да се покрива от самите болници или други организации.

Специализантите, приети на места финансирани от държавата ще получават от две до четири минимални заплати, ако нямат трудов договор с базата, в която се обучават. Четири минимални заплати са предвидени за на-дефицитните специалности – патоанатомия и съдебна медицина. 592 специализанти по медицина ще плащат за периода на обучението си, като таксата е 180 лв. на месец. Те ще получават заплата от болниците, в които ще специализират, като минимумът е две минимални заплати за страната. Периодът на обучение се зачита за трудов стаж. Утвърдени са и 91 места за специализация на зъболекари през следващата година и 59 - за фармацевти (виж таблицата).

Обявяването на датите за конкурсите за заемане на местата за специализанти и провеждането им зависи от петте университета в София, Пловдив, Плевен, Варна и Стара Загора. Срокът за това е до март следващата година.

 

 

Места, финансирани от държавата

Места за докторанти, асистенти и лица със степен „доктор”

Места за работещи във висшите училища, РЗИ, НЗОК, МЗ

Места срещу заплащане

Места за спонсорство

Места за чужденци

общо

Лекари

184

281

39

592

222

259

1577

Лекари по дентална медицина

1

44

0

27

1

18

91

Магистър-фармацевти

0

15

0

25

11

8

59

Специалисти по здравни грижи

10

7

0

22

14

0

53

Бакалаври и магистри с медицинско и немединско образование

2

60

32

21

10

11

136

Военно-медицински специалности

4

0

0

0

0

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

201

407

71

687

258

296

1920

Сподели в: