Върни се горе

В понеделник, 29.06.2015 г., е възникнал пожар в зоната с ограничен достъп около АЕЦ „Чернобил“. Запалила се суха трева и тръстика общо на площ 110 хектара, като най-близкият източник на огъня се намира на разстояние 30 km от централата. Според Държавната служба на Украйна за извънредните ситуации, не съществува опасност огънят да стигне до АЕЦ. На 01.07.2015 г. пожарът е бил потушен.

Във връзка със съобщения в медиите за възникнал пожар, Националният център по радиобиология и радиационна защита предприе мерки за изясняване на радиационната обстановка на територията на Република България по утвърдената за такива случаи програма. Провежда се радиационен мониторинг, в това число непрекъснато измерване на гама-фон (http://www.ncrrp.org/gamma/gamma-graph.html) и анализ на аерозоли в атмосферен въздух. Към момента резултатите не показват промени в естествения радиационен фон. Няма данни и за наличие в атмосферния въздух на радиоактивно замърсяване, в резултат на пренос на въздушни маси от територията на АЕЦ „Чернобил“.

В тази връзка Ви информираме, че няма риск за българското население и не се налага предприемане на радиационно-защитни мерки. Още повече, че поради естество на вегетационните процеси съдържание на радиоактивен цезий в треви е много по-ниско от съдържанието му в дървесина, а при предишен пожар на 29.04÷02.05.2015, когато е горяло 400 хектара гора, не са били регистрирани промени в естествения радиационен фон на територия на София.

Сподели в: