Върни се горе

Прилагаме доклада от Изпълнителна агенция медицински одит относно осъществена контролна дейност в "Многопрофилна болница за активно лечение Тетевен д-р Ангел Пешев" ЕООД.

За констатираните нарушения ще се образува административнонаказателно производство съгласно правомощията на ИАМО.

Сподели в: