Върни се горе

Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните е публикувала доклад на Европейската комисия относно изпълнението на годишната работна програма за 2016 г. в рамките на Третата програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето (2014 - 2020 г.).

В работния документ на службите на Комисията, който е приложен към настоящия доклад, са изложени примери за основни дейности, съфинансирани по линия на втората и третата здравна програма. Той обхваща действия по основните теми (като редките заболявания и европейските референтни мрежи, координацията на грижите, регистрите, здравната сигурност – особено в контекста на епидемията от ебола и употребата на тютюн), които са включени в последователни решения за финансиране. В него се съдържа и таблица с подробен преглед на всички съфинансирани дейности и договори.

Докладът и приложения към него работен документ са публикувани на следния линк: https://ec.europa.eu/health/funding/key_documents_en#anchor0

Сподели в: