Върни се горе

Повече информация медиите ще получат в 15 часа пред сградата на РЗИ Варна.

Профилактика – при съмнение за заразяване (постекспозиционна профилактика)

Доказано е, че най-добър предпазен ефект се постига чрез незабавно осигуряване на антибиотично лечение на всички, които са били изложени на въздействието на антраксни спори.

Препаратът Ciprofloxacin е средство на избор за началнапостекспозиционна профилактика, като предписването му както и определяне на необходимите дози и продължителност но лечението се определят от лекар.

От голямо значение е своевременното осигуряване на информация на пациентите и на обществеността, съдържаща следните основни данни:

  • лицата, изложени на въздействието на B. anthracis не са заразни;
  • има антибиотици, които са ефективни за постекспозиционна профилактика, която трябва да започне възможно най-бързо.
Сподели в: