Върни се горе

Днес, 24 август, главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев ще посети Бургас, а на 26 август, четвъртък ще бъде във Велико Търново – двете области с най-висока към момента заболяемост, за да се запознае със ситуацията, свързана с COVID-19.

На място ще бъде обсъдена създадената организация за ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция и налагането на допълнителни противоепидемични мерки на регионално ниво. Съгласно чл. 63., ал. 7 от Закона за здравето временни противоепидемични мерки може да се въвеждат и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция, съгласувано с главния държавен здравен инспектор за територията на отделна област, община или населено място. 

Сподели в: