Върни се горе

До няколко дни болниците ще започнат да получават неразплатените средства за интензивни грижи, хемодиализа и други дейности, които финансира МЗ. За целта ще се осигурят 45 млн. лв.  Забавянията в плащанията на болниците в момента са заради редукцията на бюджета на МЗ. В средата на годината средствата на ведомството бяха намалени от 706 млн. лв. на 570 млн. лв. Поради аналогични проблеми през 2009 г. бяха прехвърлени и неразплатени задължения за 2010. Тези обстоятелства поставиха здравното министерство в невъзможност да извършва в срок всички дължими плащания.

Сподели в: