Върни се горе

В страната не са установени популации на тигрови комари, които са преносители на болестта Западнонилски енцефалит, няма и регистрирани случаи на това заболяване. Този вид комари по нищо не се различава на външен вид и по ухапване от съществуващите на територията на страната. Цикълът на развитие и размножаване обаче е различен и това е причината да не се среща на територията на страната. Поради климатичните промени принципно е възможно да настъпят промени в районите на разпространение на този вид комари, но до момента няма научни доказателства за това.

Има данни за наличие на т. нар. тигрови комари в ограничени райони на Северна Гърция и Македония, както и периодично регистриране през летните месеци на единични случаи или малки взривове.

Заболяването Западнонилски енцефалит започва остро с втрисане, висока температура, гадене, повръщане, които не могат да бъдат различени от всяка друга остра вирусна инфекция, но много бързо се развива клинична картина на остър енцефалит и менингит, поради което болните се нуждаят от хоспитализация.

Вирусният енцефалит и менингоенцефалит съгласно българската нормативна уредба подлежат на задължителна регистрация и съобщаване. От  началото на 2010 г. на територията на страната са регистрирани общо 120 случая, а за същия период на 2009 г. случаите са били 137. За последната седмица (2 - 8.08.2010 г. ) са регистрирани само 5 случая срещу 4 за предходната седмица.

Предпазването от заболяването става чрез рутинните мерки за предпазване от комари – замрежване на прозорците и използване на препарати за предпазване на откритите части на тялото при престой навън.

Нормативно поддържането на териториите свободни от кърлежи и комари е задължение на общините.

 

Сподели в: