Върни се горе

До един месец МЗ ще получи 550 хил. лв. за изграждането на Национална система по трансфузионна хематология. Това каза министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов на 51-та национална конференция по трансфузионна хематология в Народното събрание днес. Средствата ще се предоставят по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът вече е одобрен и предстои да се подпише договор за усвояването на парите. Информационната система ще свърже Националния център по трансфузионна хематология с четирите регионални центъра, 23-те отделения по трансфузионна хематология и 38-те лаборатории към многопрофилни болници. В нея ще постъпва информация в реално време за наличието и постъпилата кръв от дарители. Това ще даде възможност да се намали брака на кръв, както и риска от инфектирането й.

В процес на разглеждане са още три проекта за изграждането на информационни системи в здравеопазването - на ТЕЛК, създаване на регистър за медицинските изделия и на интегрирана информационна система. Те ще бъдат оценени до 2-3 месеца, а очакваните средства за реализирането им са 11 млн. лв. От тях 10 млн. лв. ще се изразходват за изграждането на интегрираната информационна система. Чрез нея ще се свържат в едно системите на НЗОК, МЗ, болниците, лекарите в извънболничната помощ, фармацевтите и др. Също така ще се създадат електронен болничен лист и електронна рецепта. Реализирането на проектите трябва да приключи до края на 2013 г.

Сподели в: