Върни се горе

23 септември 2010 г. е крайният срок за подаване на становища, мнения и коментари по публикуваните в проектен вариант за обществено обсъждане таблици с технически параметри на допустимата апаратура и приложението й в онкологията. Представените мнения ще залегнат в техническите характеристики, въз основа на които ще бъдат оформени финалните спецификации, въз основа на които ще бъде проведена тръжната процедура. Целта е по този начин да се осигури участието на максимален брой производители на медицински изделия. 

Данните със становища, мнения и коментари следва да се изпратят в МЗ на факс: 981 13 32.

Сподели в: