Върни се горе

Днес, 29 декември, Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса и Управителният съвет на Българския лекарски съюз подписаха анекс към Националния рамков договор за периода 2020-2022 г.
Страните договориха цени и обеми на медицинските дейности, които гарантират стабилност, устойчивост и сигурност във финансирането им през 2021 г.
Предвижда се разширяване обхвата на електронното здравеопазване, като се урежда механизмът за отчитането на електронните рецепти.
НЗОК ще заплаща за лекарствените продукти, извън клиничните пътеки, по-ниската стойност между договорената в рамковите споразумения, постигнати в хода на централизираните обществени поръчки, организирани от МЗ, и стойността, на която са доставени в лечебните заведения за болнична медицинска помощ.
Министерството на здравеопазването благодари на БЛС и НЗОК за конструктивния диалог и ползотворната работа.

Сподели в: