Върни се горе

         Съгласно ПМС 312 от 27 декември 2013 г, от началото на 2014 година изпълнителите на медицинска помощ получават потребителска такса в размер на 1 лв. от съответните социални групи (от лицата, които са упражнили правото си на пенсия). Към настоящия момент Министерство на здравеопазването е спазило ангажимента си, изплащайки въпросната реимбурсация.
 

Сподели в: