Върни се горе

            Днес, 7 април, се отбелязва Световния ден на здравето, както и годишнината от създаването на Световната здравна организация през 1948 г. Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация. Мотото тази година е „Малко ужилване, голяма заплаха” с акцент върху векторно-преносими заболявания. Всяка година в световен план над 1 милиард души заболяват от векторно-трансмисивни болести.
            Векторно-предавани трансмисивни инфекции са тези, при които причинителите се предават с кръвосмучещи членестоноги – вектори /кърлежи, комари и флеботоми/. Източници на инфекцията в природата могат да бъдат диви животни и птици. Векторно-преносимите заболявания засягат най-бедната част от населението, в частност там, където има липса на достъп до адекватно жилище, безопасен водоизточник и канализация. Хората, които страдат от недохранване и тези, които са със слаба имунна система са най-силно податливи.
             На Световния ден на здравето тази година, СЗО призовава към подновяване на фокуса върху векторния контрол и по-добро осигуряване на безопасна вода, канализация и хигиена – ключови стратегии, очертани в документа на СЗО от 2011г. „Пътна карта за контрол, елиминиране и ерадикация на подценените тропически болести”, който поставя цели за периода 2012-2020 г. Организацията подчертава, че векторно-трансмисивни болести са изцяло предотвратими. Наскоро публикуваният доклад „Глобален брифинг за векторно-преносимите заболявания”, очертава стъпките, които правителствата, групите в общността и семействата могат да предприемат, за да предпазят хората от инфекция.

 

 ***

 

 
             В изпълнение на ангажимента си за осигуряване на качествено здравеопазване, в края на март т.г. Правителството прие Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората 2014 – 2018 г. За изпълнението на Програмата е предвиден бюджет от  2 397 680 лева.
           Стратегическата цел на програмата е намаляване на заболяемостта и смъртността от подобни инфекции и свеждането им до единични случаи в страната. В основата на този процес е ранното откриване на инфекциите и контролът върху разпространението на преносителите им. Цели се укрепване на структурите за лабораторната диагностика на национално и регионално ниво, подобряване на диагностичната дейност, осигуряване на апаратура, консумативи и диагностикуми, а също и разработване, оценка и внедряване на нови лабораторно-диагностични методи.
           Реализирането на програмата ще даде възможност за достигане на европейските стандарти в съответствие със стратегията на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и на Световната здравна организация.

Сподели в: