Върни се горе

Днес, 5 ноември, в ефира на Българската национална телевизия бяха изтеглени последните 26 печеливши в поощрителната игра на МЗ за ваксинирани. Спечелилите смарт часовник в четвъртия жребий са:

С. Димитрова; С. Райчева; Н. Бахчеванска; О. Илиев; Т. Цанова; Г. Георгиев; В. Стоилов; М. Стоянова; М. Христов; С. Йорданова; И. Влайчев; Ц. Цанев; Б. Цирков; Б. Цветанов; Г. Маринов; Р. Павлова; Т. Кънчев; В. Ценкова; Н. Георгиев; М. Петрова; В. Миленков; Г. Ганджулова; С. Владимиров; М. Арнаудова; К. Сърнева и П. Дончева.

Печелившите ще получат потвърждение, че са изтеглени в жребия чрез e-mail  и/или чрез обаждане по телефона в деня на провеждане на жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 2 дни с потвърждение за получаване на наградата на имейл: ncpha_igracovid19_mz@ncpha.government.bg . Ако печелившият не отговори до 2 дни, той губи правото си за получаване на награда. В този случай организаторът ще определи друг печеливш чрез жребий на случаен принцип.

При получаване на награда, в случай че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.

Сподели в: