Върни се горе

                Днес, 7 юли, в рамките на посещението на министъра на външните работи на Руската федерация Сергей Лавров в България беше подписано Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука. Подписаният договорен документ е израз на взаимното желание на двете страни за по-нататъшно развитие и задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на здравеопазването и за засилване на диалога между здравните министерства на България и Русия.
              Споразумението осъвременява договорно-правната база на двустранните отношения в здравната сфера и я адаптира към съвременното здравно законодателство на Република България и Руската федерация. С подписването на новия договорен документ двустранните отношения в сферата на здравеопазването се поставят на качествено нова основа и се създават условия за развитие на взаимноизгодно сътрудничество в области от взаимен интерес, като първична и специализирана медицинска помощ, диагностика и профилактика на незаразни заболявания, надзор на заразните болести, околна среда и здраве, медицина на катастрофите, лекарствена политика. 
              Споразумението дава възможност за обмен на здравна информация и добри практики, които ще бъдат от полза за двете страни при управлението на здравните им системи. България и Русия имат сходни интереси и приоритети в здравната сфера, които са свързани с осигуряването на висококвалифицирана медицинска помощ и подобряване качеството на здравеопазването и в тази насока подписаното Споразумение ще бъде стабилна и дългосрочна основа за развитие на сътрудничеството в сферата на здравеопазването в интерес на гражданите на двете страни.

Сподели в: