Върни се горе

За изминалите 30 дни от създаването си Център „Фонд за асистирана репродукция” е приел 1385 молби, подадени от  пациентки, съобщи д-р Николай Лалев, директор на Центъра. 510 от подадените молби вече са обработени от Звеното за подпомагане към Фонда.

Общественият съвет към „Фонда за асистирана репродукция” е разгледал 75 молби и над 90% от тях са одобрени за финансиране. Първите одобрени пациентки ще получат уведомление за това в началото на месец май.

След разглеждането на първите подадени молби членовете на Обществения съвет са констатирали, че голяма част от молбите са с документални пропуски, но те ще бъдат отстранявани без това да попречи на пациентките.  

Общественият съвет заседава веднъж седмично. Планира се всеки месец да бъдат разглеждани между 400 и 500 подадени молби.

До момента 9 лечебни заведения отговарят на условията и предстои да сключат договор за работа с Фонда - Центърът по репродуктивна медицина и оплождане Ин витро "София"; Ин Витро АГ Медицински център "Димитров"; Ин Витро Медицински център "Братя Тодорови"; СБАХЛ "Д-р Малинов", София; СБАЛАГ "Д-р Щерев" ЕООД, гр. София;  І-ва СБАЛАГ "Света София" АД; "Олимед" ООД, гр. Варна; СБАЛАГ "Селена" ООД, гр. Пловдив; МЦ "КИРМ" ООД, гр. Плевен.

 

 

 

 

Сподели в: