Върни се горе

      Приоритетните насоки в дейността на Министерството на здравеопазването през периода 2009-2012 г. са развитие на модела на здравно осигуряване, преструктуриране и оптимизиране на болничния сектор, подобряване на организацията на медицинската помощ при спешни и неотложни състояния, определяне на статут на лечебните заведения, съобразен със здравно - демографските реалности и с потребностите от медицински услуги за съответния регион. През последните месеци усилията на екипа на министерството са насочени към промяна в лекарствената политика с цел намаляване цените на лекарствата, засилване на контролната дейност върху качеството на медицинските услуги, разходите на публични средства за здравеопазване, подобряване условията за работа в Спешната помощ чрез повишаване на възнагражденията и условията за работа, запазване на кадровия ресурс чрез промяна в системата за следдипломното обучение на лекарите. 

       Пълният текст може да видите тук:

Сподели в: